Nederlands

16 jun 2016

Rijk Zwaan en Naturalis slaan handen ineen

Unieke samenwerking

Groenteveredelingsbedrijf Rijk Zwaan en Naturalis Biodiversity Center gaan een unieke samenwerking aan op gebied van onderzoek naar biologisch materiaal.   Tijdens een bezoek aan de collectie van Naturalis tekenden Managing Director Kees Reinink van Rijk Zwaan en Directeur Onderzoek Koos Biesmeijer van Naturalis een driejarig contract.

“Biodiversiteit vormt de kern van groenteveredeling. Voor alle verbeteringen van groenten, van een betere smaak tot ziekteresistenties, is het de natuur die ons kansen biedt”, aldus Reinink. “In onze zoektocht naar nieuw materiaal werken we samen met genenbanken. Dit is dan ook één van de thema’s van de samenwerking met Naturalis. Naturalis heeft heel veel kennis over biodiversiteit en is voor ons dan ook een interessante partner. Binnen deze samenwerking kunnen we kennis en collecties uitwisselen en gebruik maken van elkaars netwerken. De missie van Rijk Zwaan is om samen met haar partners actief bij te dragen aan de wereldvoedselvoorziening en verhoging van groenteconsumptie door de basis te leggen voor gezonde en aantrekkelijke groenten. Voor het oplossen van wereldvraagstukken is het belangrijk om samen te werken en daarom zijn we blij met een inspirerende partner als Naturalis."

Kennis van biodiversiteit

“Klimaatverandering en bevolkingsgroei zorgen ervoor dat de voedselproductie van vandaag onvoldoende is voor morgen”, aldus Koos Biesmeijer. “Naturalis zet z’n kennis van biodiversiteit graag in om nieuwe en beter aangepaste gewassen te helpen ontwikkelen. Onze missie “het ontdekken van de natuur voor onze toekomst” komt met de samenwerking met Rijk Zwaan in een stroomversnelling.”