TEST | Hero | VI24 | Seeds

Privacy Statement Rijk Zwaan

Privacy Statement Rijk Zwaan

In deze verklaring leggen wij uit wat ons beleid is ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Wij beschrijven welke persoonsgegevens we verwerken, hoe we privacy waarborgen en welke rechten een betrokkene heeft.

Wie zijn we?

Wij zijn Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. (hierna: “Rijk Zwaan” of “wij”). Dit privacy statement ziet op al onze verwerkingen en dus ook indien we samen met andere partijen (waaronder een dochteronderneming in het binnen- en buitenland) persoonsgegevens verwerken. Rijk Zwaan is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die door of op verzoek van Rijk Zwaan worden verwerkt.

In deze verklaring leggen wij uit wat ons beleid is ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Wij beschrijven welke persoonsgegevens we verwerken, hoe we privacy waarborgen en welke rechten een betrokkene heeft.

Deze verklaring heeft betrekking op persoonsgegevens die wij verwerken, in het kader van een zakelijke relatie, van zakelijke klanten en contactpersonen, bezoekers van Rijk Zwaan, bezoekers van onze website en/of online applicaties, gebruikers van onze Rijk Zwaan App, bezoekers en klanten van onze webshop, leveranciers, sollicitanten, deelnemers aan (online) evenementen en alle overige relaties van Rijk Zwaan.

Rijk Zwaan verwerkt de volgende persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden:

Administratie. Het beheren en verwerken van bestellingen, leveringen en facturen. Voor debiteuren- en crediteurenbeheer leggen wij de volgende persoonsgegevens vast van contactpersonen van onze klanten en leveranciers: naam, telefoonnummer, eventueel faxnummer, e-mailadres, zakelijk adres en functie van contactpersonen.

Acceptatie nieuwe klant. Voor het accepteren van nieuwe klanten hebben wij een klantacceptatie proces. Het is mogelijk dat wij UBO-informatie opvragen, naam van de uiteindelijke economische belanghebbende van klanten en leveranciers, aandelenbelang (uitgedrukt in percentages) van uiteindelijke economische belanghebbende in klanten en leveranciers. In bepaalde gevallen toetsen wij de kredietwaardigheid van onze klanten, leveranciers of andere relaties en stellen wij een (politiek) compliance- en risicoprofiel op (bijvoorbeeld voor sanctie gerelateerde landen). Dit kunnen wij laten doen door een extern bureau of maken wij gebruik van online compliance tooling.

Acquisitie. Om Rijk Zwaan onder de aandacht te brengen bij (potentiële) klanten, gebruiken we de contactgegevens (naam, telefoonnummer, emailadres) voor het versturen van bijvoorbeeld brochures, nieuwsbrieven, productinformatie en uitnodigingen voor evenementen.

Beeldmateriaal. Rijk Zwaan maakt foto’s en films van (online) evenementen, bezoeken aan leveranciers/telers en gebruikt dit beeldmateriaal (eventueel met uw naam, contactgegevens en uw bedrijfsnaam) met toestemming op de website, in brochures of via andere uitingen, zoals sociale media.

Communicatie. We gebruiken uw persoonlijke contactgegevens (naam, adres, emailadres en/of telefoonnummer en uw functie) om contact met u op te kunnen nemen, bijvoorbeeld voor vragen over een product of dienst. Verder om u te informeren over onze dienstverlening en om u op de hoogte te stellen van acties en aanbiedingen en u uit te nodigen voor (online) events. Als u interesse in onze producten en diensten heeft getoond, gebruiken wij uw persoonsgegevens om u informatie te zenden over producten en diensten van Rijk Zwaan en haar gelieerde ondernemingen. Waar mogelijk passen we deze informatie aan in overeenstemming met uw voorkeuren.

(Direct) marketing. Wij versturen marketing e-mails en commerciële uitingen en/of informatie over Rijk Zwaan, mogelijk gebaseerd op uw voorkeuren. Hiervoor gebruiken wij uw naam, emailadres en eventueel uw profiel in onze systemen. U heeft altijd de mogelijkheid om uzelf uit te schrijven voor onze nieuwsbrieven. Mits u daarvoor toestemming heeft gegeven, kan Rijk Zwaan ook online gerichte aanbiedingen of advertenties laten zien die op uw voorkeuren zijn afgestemd en de interactie met Rijk Zwaan bijhouden en verwerken. Rijk Zwaan en derde partijen plaatsen hiervoor cookies. Lees meer over het gebruik van cookies in ons cookiebeleid. Door middel van deze cookies verzamelen wij en/of de derde partijen onder andere: (een deel van uw) IP-adres; welke pagina’s u bezoekt, wanneer en hoe lang u onze website gebruikt/bezoekt; uw surfgedrag op onze website en/of webshop; uw interactie met Rijk Zwaan door middel van het openen van nieuwsbrieven, het inschrijven/deelnemen aan events en/of de interactie op sociale media. Ook voor de ontwikkeling en vervaardiging van (nieuwe) producten en/of diensten gebruiken we die persoonsgegevens.

Gebruik applicaties. Voor toegang tot Rijk Zwaan applicaties, bijvoorbeeld de Rijk Zwaan app, Crops online, Rijk Zwaan Learning en onze webshop dient u zich te registreren. Wij gebruiken uw naam, emailadres, telefoonnummer, username en wachtwoord voor de registratie van uw account en voor inloggen en identificatie.

Marketing analyse en onderzoek. We gebruiken uw contactgegevens om u uit te nodigen om mee te doen aan onderzoeken, enquêtes en klant- en testpanels. Ook gebruiken we uw contactgegevens voor algemeen marktonderzoek.

Online verkoop. Voor de online verkoop via onze webshop dient u een gebruikersaccount aan te maken. Hiervoor registeren wij naast uw zakelijke gegevens ook uw persoonsgegevens (naam, adres, emailadres, telefoonnummer, username en wachtwoord) om uw gebruikersaccount aan te maken en uw order af te handelen. Vervolgens houden wij uw bestelhistorie bij.

Sollicitatieprocedure. Wij verwerken persoonsgegevens voor de sollicitatieprocedure. Hiervoor verwijzen wij graag naar ons specifieke privacy statement op onze website: www.rijkzwaancareers.com.

Technische en statistische doeleinden. Om te beoordelen of de website en andere applicaties van Rijk Zwaan een optimale gebruikerservaring bieden, verwerken wij eventueel ook persoonsgegevens. We gebruiken uw persoonsgegevens (gebruikersaccount en deel van uw IP-adres) voor het technische en functionele management van onze webapplicaties waar u gebruik van maakt. Met deze informatie kunnen wij de kwaliteit van onze webapplicaties beheren en verbeteren.

Toezicht en beveiliging. Om de veiligheid van ons personeel en onze klanten en bezoekers te waarborgen, diefstal te voorkomen en toezicht te houden zijn de vestigingen van Rijk Zwaan en de parkeerterreinen voorzien van camera’s en leggen wij dit beeldmateriaal vast.

Wet- en regelgeving. We verwerken uw persoonsgegevens indien we daartoe op grond van wet- en regelgeving toe verplicht zijn of in het geval van een mogelijke inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden.

Rijk Zwaan verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

Overeenkomst. Wij verwerken persoonsgegevens voor het aangaan en/of het uitvoeren van een overeenkomst.

Gerechtvaardigd belang. Wij verwerken persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang, bijvoorbeeld het versturen van marketing uitingen naar onze klanten.

Wettelijke plicht. Wij verwerken uw persoonsgegevens indien we daartoe op grond van wet- en regelgeving toe verplicht zijn.

Toestemming. Wij verwerken persoonsgegevens als een individu toestemming heeft gegeven voor de verwerking van de persoonsgegevens voor bepaalde doelen. Deze toestemming kunt u ook weer intrekken, bijvoorbeeld door u uit te schrijven voor onze nieuwsbrief. U kunt ook contact opnemen via privacy@rijkzwaan.com.

Met wie deelt Rijk Zwaan uw persoonsgegevens?

Rijk Zwaan maakt gebruik van derde partijen voor verwerkingsactiviteiten, zoals hosting, vertalingen en andere diensten. Rijk Zwaan en de aan haar gelieerde ondernemingen opereren wereldwijd en delen persoonsgegevens indien dit nodig is om u bovengenoemde informatie, producten en diensten te kunnen leveren. Dit doen we altijd op een zorgvuldige manier en daarvoor nemen we de vereiste organisatorische, technische en contractuele maatregelen om te waarborgen dat uw persoonsgegevens beveiligd zijn. Indien dit wettelijk vereist is, delen wij uw persoonsgegevens met de relevante autoriteiten. In geen geval zal Rijk Zwaan persoonsgegevens verkopen aan andere partijen.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Rijk Zwaan bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de hierboven beschreven doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als u het doel voor verwerken en de bewaartermijn van een specifiek persoonsgegeven wilt weten, neem dan contact met ons op, via privacy@rijkzwaan.com.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Rijk Zwaan heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen tegen verlies of ongeautoriseerde verwerking van persoonsgegevens. Voor dit doel gebruikt Rijk Zwaan verschillende beveiligingstechnieken, waaronder beveiligde servers, periodiek uitgevoerde software updates, firewalls en encryptie, en fysieke beveiliging van de locaties waar de persoonsgegevens worden beveiligd. Voor vragen over de beveiliging of verwerking van persoonsgegevens, of als er aanwijzingen dan wel vermoedens zijn voor misbruik van gegevens of systemen, neem contact op via privacy@rijkzwaan.com.

Waar verwerken wij uw persoonsgegevens?

Rijk Zwaan is een wereldwijd opererende organisatie met het hoofdkantoor in Nederland - De Lier. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in de EU en/of het land/de regio waar u specifiek zakendoet. In sommige gevallen kunnen persoonsgegevens van inwoners van de EU worden overgedragen dan wel beschikbaar zijn buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"), maar altijd onder passende waarborgen van de Europese wet-en regelgeving.

Welke rechten heeft u met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens?

Betrokkenen hebben onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verschillende rechten. Om van deze rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via privacy@rijkzwaan.com.

Recht op informatie en inzage: U kunt inzage vragen in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;

Recht op rectificatie: Indien u denkt dat we verkeerde gegevens van u hebben dan passen we het aan;

Recht op vergetelheid: U kan de persoonsgegevens die wij van uw verwerken laten verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (bijvoorbeeld voor onze administratie en wettelijke plichten) die gegevens nog wel moeten verwerken;

Recht op beperking: U kan de verwerking van uw persoonsgegevens laten beperken als u denkt dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken;

Recht op bezwaar: Indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van uw persoonsgegevens dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen;

Recht op overdraagbaarheid: Indien uw persoonsgegevens wilt laten overdragen, neem dan contact met ons op;

Intrekken toestemming: Indien u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens dan kan u dat intrekken.

Stuur voor elk verzoek om een bovengenoemd recht uit te oefenen een e-mail naar privacy@rijkzwaan.com. Zodra we het verzoek hebben ontvangen en bevestigd, zullen we het verzoek behandelen, tenzij er een uitzondering van toepassing is. We zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Hoe kunt u een verzoek doen tot verwijdering van een gebruikersaccount of persoonsgegevens?

U kunt ons vragen om uw gebruikersaccount en/of persoonsgegevens te verwijderen, wanneer er niet langer sprake is van een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te blijven verwerken. Indien u uw gebruikersaccount en/of persoonsgegevens wilt laten verwijderen, kunt u een e-mail sturen met een verzoek tot verwijdering naar privacy@rijkzwaan.com.

Nadat wij uw verzoek hebben ontvangen en u een bevestiging hebben gestuurd, zullen wij uw gebruikersaccount en/of persoonsgegevens zonder onnodige vertraging (doen) verwijderen van onze systemen en de systemen van derde partijen die worden gebruikt voor de gegevensverwerking namens Rijk Zwaan.

Links naar websites van derden en social media

Op verschillende Rijk Zwaan websites zijn links naar websites van derden opgenomen. Dit privacy statement is niet van toepassing op deze websites van derden. Rijk Zwaan is niet verantwoordelijk voor deze websites van derden of de verwerking van persoonsgegevens door deze websites van derden.

Vragen

Indien u vragen heeft over dit statement of de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via privacy@rijkzwaan.com.

Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit; in Nederland kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit privacy statement kan van tijd tot tijd worden gewijzigd door Rijk Zwaan.

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 4 maart 2022.

Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | Burgemeester Crezéelaan 40 | 2678 KX De Lier | privacy@rijkzwaan.com