TEST | Hero | VI24 | Seeds

Coordinated Vulnerability Disclosure

Bij Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er een zwakke plek is.

Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden, horen wij dit graag. We zullen dan zo snel mogelijk maatregelen treffen. We werken hierin graag met u samen. 

Wij vragen u:

 • Uw bevindingen te mailen naar security@rijkzwaan.com. Wij vragen u om de e-mail versleuteld te versturen met behulp van onze PGP-sleutel
 • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren, zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.
 • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aan te passen.
 • Het probleem geheim te houden en niet met anderen te delen totdat het is opgelost.
 • Alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct te wissen.
 • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, (distributed) denial of service, of hacking tools, zoals vulnerability scanners.

Wat wij beloven:

 • Wij reageren zo spoedig mogelijk op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte termijn voor een oplossing.
 • Als u zich aan bovenstaande voorwaarden houdt, ondernemen wij geen juridische stappen tegen u betreffende de melding.
 • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en delen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden, tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk.
 • Wij houden u via e-mail op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem. 
 • Als dank voor uw hulp bieden wij een beloning aan voor elke melding van een ons nog onbekend beveiligingsprobleem. Wat de beloning is, bepalen wij zelf aan de hand van de ernst van het lek en de kwaliteit van de melding.

Privacy

Rijk Zwaan behandelt uw melding vertrouwelijk. De contactinformatie wordt alleen gebruikt om u over bovenstaande zaken op de hoogte te houden. Rijk Zwaan deelt persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden, tenzij dit wettelijk of door een rechterlijke uitspraak verplicht is. 

Uitsluitingen

Hieronder staan voorbeelden van bekende kwetsbaarheden en geaccepteerde risico’s die buiten het bereik van het beleid vallen en daarom niet in behandeling worden genomen:

 • HTTP 404-codes/pagina's of andere HTTP-codes/pagina's en Content Spoofing/tekstinjectie op deze pagina's.
 • Melding van verouderde software of upgrade mogelijkheid zonder de daarbij behorende proof of concept van een werkende exploit te delen.
 • Systemen en protocollen die misbruikt kunnen worden voor een DDoS aanval.
 • Problemen met SSL-configuraties:
  • SSL-forward secrecy uitgeschakeld.
  • Zwakke/onveilige cipher suites.
  • DNS CAA records.
 • Alles gerelateerd aan HTTP-beveiligingsheaders, bijvoorbeeld:
  • Strict-Transport-Security.
  • X-Frame-Options.
  • X-XSS-Protection.
  • X-Content-Type-Options.
  • Content-Security-beleid.  

Versie 1.2 van 14 december 2022.