Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Het zit in onze genen

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn een natuurlijk onderdeel van Rijk Zwaan. Onze groentezaden en onze specifieke kennis en technieken stellen ons in staat een bijdrage te leveren aan een gezonde toekomst. Door met veredeling in te zetten op robuustere rassen met een betere weerstand, hogere opbrengst en verbeterde houdbaarheid dragen we bij aan een duurzamere en efficiëntere productie en verwerking van groente. We willen een bijdrage leveren aan het stimuleren van de groenteconsumptie door aantrekkelijke groente en nieuwe veelzijdige concepten, zoals snackgroenten, te introduceren.

Als een werkgever is het onze primaire doelstelling om iedere medewerker een prettige en duurzame baan te bieden met goede arbeidsvoorwaarden. Daaruit vloeit logischerwijs voort dat we aandacht hebben voor de leefomgeving van onze medewerkers. We dragen bij aan een betere wereld in ons dagelijks werk, in de manier waarop we met mensen omgaan en via de activiteiten die we ondernemen.