XX | Hero | VI24 | News | Kassen Prinsenland

Verhalen - 26-01-2024

Rijk Zwaan deelt ervaringen van pioniers in CEA op Fruit Logistica

Kweken met moderne technieken kan zorgen voor lokale, voedselveilige en duurzame groenten. Daarom is controlled environmental agriculture (CEA) sterk in opkomst in Noord-Amerika, Europa, Azië en het Midden-Oosten. Rijk Zwaan, die bij CEA-projecten adviseert, organiseert op woensdag 7 februari een paneldiscussie op de Fruit Logistica in Berlijn met drie pioniers vanuit de hele keten. “Zij delen hun successen én leerpunten. Deze ervaringen kunnen nieuwkomers vooruithelpen, die wij daarom van harte uitnodigen voor dit event”, vertelt Frank Bouland, Client Manager Horticultural Projects bij Rijk Zwaan.

Tientallen CEA-projecten

Frank, die samen met zijn collega Shuang Fan betrokken is bij tientallen CEA-projecten wereldwijd, zal de paneldiscussie modereren. De panelleden zijn Colin Chapdelaine, President van Whole Leaf (Canada), Gert van Straalen, CEO bij The Flavour Farm (UK) en Dirk Aleven, oprichter van FoodVentures (Nederland). Zij zullen hun expertise delen over de verschillende aspecten van CEA, vertelt Frank. “Wij beschouwen CEA als voedselproductie die gebruikmaakt van moderne teeltmethoden in een beschermde omgeving waarin de teeltomstandigheden worden gecontroleerd. Dat kunnen kassen of ‘vertical farms’ zijn. Het gaat vaak om de teelt van vruchtgewassen als tomaten, paprika’s, komkommers, maar ook om hydroponics teelt van sla en leafies.”

Shuang Fan, Dirk Aleven, Gert van Straalen, Colin Chapdelaine

Vele redenen voor opkomst van CEA

De Client Manager Horticultural Projects geeft aan dat er vele redenen zijn voor de sterk toegenomen belangstelling voor CEA. Ook daar zal het panel op ingaan. “Er is een groeiende vraag naar lokaal en duurzaam geteelde, voedselveilige groenten, onder meer in Noord-Amerika. In een gecontroleerde omgeving is het mogelijk water te hergebruiken en pesticiden sterk te reduceren. Bovendien stimuleren overheden, onder meer in Azië, zeker na corona projecten die gericht zijn op zelfvoorziening. De beperktere beschikbaarheid van arbeid is eveneens een factor van betekenis. CEA maakt het mogelijk de teelt van bijvoorbeeld sla te automatiseren. Een andere drijvende kracht is klimaatverandering. Vollegrondstelers krijgen te maken met meer neerslag, droogte of hitte. Een gecontroleerde omgeving helpt om jaarrond een consistent product te bieden. Deze leveringszekerheid is heel belangrijk, ook voor grote retailers.”

Ervaringen delen om samen verder te komen

Wereldwijd zorgen deze ontwikkelingen voor een brede interesse in CEA. Om die belangstelling om te zetten in concrete projecten, is een grote stap. De panelleden, die pioniers zijn in CEA, zullen hun eigen ervaringen in dit proces delen, legt Frank uit. “Wat waren succesfactoren? Wat zijn hun leerpunten? Hoe is de interactie met open teelten? Met wie werken zij samen? Van hun ervaringen kunnen nieuwe spelers in onze sector leren. Die kennisuitwisseling vinden wij waardevol.”

Frank Bouland

In contact met de juiste experts

Om CEA-projecten te laten slagen, kunnen investeerders en telers een beroep doen op Rijk Zwaan. “Wij hebben teelt- en marktspecialisten op alle continenten. Met onze kennis van de groentemarkt kunnen wij partijen helpen in hun productkeuzes. Verder hebben we een uitgebreid netwerk van toeleveranciers die gespecialiseerd zijn in onder andere kassenbouw, kasklimaat, substraat, verlichting en irrigatie. Mijn collega Shuang en ik brengen investeerders en telers in contact met de juiste experts, intern en extern. Met nieuwe teeltmethoden kunnen wij de sector vooruithelpen. En samen zorgen voor de teelt van lokale, voedselveilige en duurzame groenten”, besluit Frank.

Kom naar de paneldiscussie ‘Freshly Forward: Experiences from Pioneers in Controlled Environment’ op woensdag 7 februari van 13.00-14.00 uur in het Fresh Produce Forum in Hal 23 | E-03. Interesse in CEA-projecten? Neem dan contact op met Frank Bouland, f.bouland@rijkzwaan.nl.

'Freshly Forward, from Foundation to Future' - dit is het thema dat Rijk Zwaan heeft gekozen om de uitdagingen van vandaag aan te pakken, samen met haar partners. We zullen robuuste en veerkrachtige oplossingen en inspirerende innovaties presenteren op Fruit Logistica 2024 (Hal 1.2, D-13). U bent ook van harte welkom om het Rijk Zwaan Retail Centre in Berlijn te bezoeken - het eigen ervarings- en onderzoekscentrum van het bedrijf.

Sluit u aan bij Rijk Zwaan en ga 'Freshly Forward'!

Voor vragen kunt u contact opnemen met
Frank Bouland
Voor vragen kunt u contact opnemen met
Frank Bouland
Client Manager Horticultural Projects