Het verhaal van Tolis en Marcel

Meer rassen specifiek voor hogedraadteelt komkommers

high-wire cucumber production Rijk Zwaan

Wereldwijd groeit het areaal komkommers aan de hogedraad. Deze teeltwijze geeft namelijk meer én uniformere vruchten, waardoor telers hun productie beter kunnen plannen. Arbeidsintensief is het systeem wel. Als marktleider in komkommers focust groenteveredelingsbedrijf Rijk Zwaan daarom op arbeidsvriendelijke, sterke rassen.

Hoger areaal

Het is een van de belangrijkste trends in de komkommerteelt, vertelt veredelaar Tolis Spyropoulos. “Vooral in Nederland, Canada en Rusland groeit het areaal hogedraadteelt, met name de belichte teelt. De afgelopen jaren investeerde Rijk Zwaan fors in nieuwe onderzoeksfaciliteiten. Zo hebben we ons veredelingsteam uitgebreid en een selectiekas met verschillende belichtingsniveaus ingericht.”

Compacte plant en sterke wortels

Een deel van het veredelingsteam richt zich specifiek op rassen die passen bij dit teeltsysteem. Spyropoulos: “Arbeidsvriendelijkheid is voor deze telers heel belangrijk. Daarom zoeken wij naar rassen met een compacte groei, een open planttype, horizontale bladeren en enkele vruchten. Omdat de teelt langer duurt, selecteren wij krachtige rassen met sterke wortels en uitgebreide ziekteresistenties.”

Succesvol in Canada en Rusland

Dat leidde de afgelopen jaren tot de introductie van succesvolle rassen. Midikomkommer Mewa RZ groeide uit tot het standaardras in Rusland voor de belichte hogedraadteelt. Marcel van Koppen, crop-coördinator komkommer: “Het is een krachtig ras met goede vruchten. Ook de lange komkommer Lohengrin RZ heeft een goede positie opgebouwd in de belichte hogedraadteelt in Rusland en Canada. Het ras geeft zware vruchten en is sterk tegen het komkommerbontvirus CGMMV. Datzelfde geldt voor Verdon RZ, het belangrijkste zomerras in Canada. Het ras is ook nog meeldauwresistent en maakt de langere komkommers, die voor deze markt zijn gewenst.”

Drie nieuwkomers

In Nederland zijn Uniformico RZ en Lausanna RZ arbeidsvriendelijke rassen die naam hebben gemaakt in de hogedraadzomer- en najaarsteelt. Inmiddels zijn er drie nieuwe rassen geïntroduceerd voor de voorjaarsteelt, die nu op 39 hectare worden geteeld. Van Koppen: “Het ras Skyview RZ past bij belichte hogedraadteelten tussen 80 en 100 µmol, waarmee telers het seizoen vervroegen. Komkommerras Skyson RZ wordt nu geteeld bij een belichtingsniveau van meer dan 180 µmol. Het nieuwe ras Skyper RZ presteert het beste in de onbelichte hogedraadteelt. De start van het seizoen is bij alle teelten erg goed. We volgen de prestaties op de voet.”

Op weg naar automatisering en LED

Naast nieuwe rassen voor de hogedraadteelt zijn meer innovaties van de marktleider in komkommers te verwachten, vertelt de veredelaar. “Er wordt op dit moment veel onderzoek gedaan naar automatisering en belichting met LED’s in komkommer. Rijk Zwaan volgt deze ontwikkelingen nauwgezet en werkt aan nieuwe rassen die samen met een oogstrobot of een verbeterd lichtrecept de komkommerteelt naar een hoger niveau gaan brengen.”

Het veredelingsteam van Rijk Zwaan werkt verder aan rassen die ziekteresistenties combineren, bijvoorbeeld tegen wortelziekten Pythium en Fusarium. Spyropoulos: “Vooral door de langere teeltduur is dit voor hogedraadteelten van groot belang. We hebben nog genoeg werk te doen.”

Ben je geïnteresseerd in Rijk Zwaan’s rassen specifiek voor hogedraadteelt komkommers? Download onze catalogus: Cucumber high-tech Assortment 2019-2020