Tijdens het congres van de International Seed Federation

Marco van Leeuwen reflecteert op de impact en kansen van COVID-19

De coronapandemie heeft de wereldwijde voedselproductie aanzienlijk beïnvloed. Hoewel de activiteiten van de landbouw- en zaadsector in grote lijnen zijn vrijgesteld van beperkende maatregelen, is het moeilijk te voorzien wat de impact op middellange en lange termijn zal zijn. Zaad levert een fundamentele bijdrage aan het waarborgen van voedselzekerheid. Marco van Leeuwen (Directielid Rijk Zwaan) reflecteert op de impact en kansen van COVID-19 tijdens het jaarlijkse congres van de International Seed Federation (ISF).