Het verhaal van Arun

‘Samen optrekken is essentieel’

Armoede en ondervoeding in ontwikkelingslanden bestrijden, dat is het doel van het World Vegetable Center. Hoe het centrum dat doet? Door de productie én consumptie van voedzame groenten in die landen te verhogen. Rijk Zwaan is partner in dit project. Arun Joshi, Managing Director van Rijk Zwaan India, legt uit waarom.

Hogere opbrengst

“Het World Vegetable Center is een non-profit organisatie die al sinds 1971 bestaat. Het instituut legt zich toe op rassen en teeltmethodes verbeteren in ontwikkelingslanden, met name in Afrika en Azië. WorldVeg, zoals de organisatie kortweg wordt genoemd, helpt groentetelers om een hogere opbrengst te realiseren. Telers moeten het maximum uit hun gewassen kunnen halen. Dan neemt hun inkomen toe, creëren we banen en stimuleren we gezonde en gevarieerde consumptie binnen de gezinnen.”

Gerichte oplossingen

“WorldVeg doet onderzoek naar de verbetering van bestaande, traditionele rassen. Ook ontwikkelt het instituut rassen met resistenties tegen ziekten en plagen die veelvuldig voorkomen in de tropische en subtropische gebieden in Azië en Afrika. Het onderzoek van WorldVeg is adequaat en van hoge kwaliteit. Het instituut levert gerichte oplossingen voor problemen in bepaalde rassen. Mooie voorbeelden zijn Ralstonia, het tobacco mosaic virus en het leaf curl virus in tomaat. WorldVeg ontwikkelde resistenties tegen deze ziektes, die nu in vrijwel alle tomatenrassen wordt toegepast.”

Win-win

“Binnen WorldVeg werken overheden, kennisinstellingen, NGO’s en zaadbedrijven nauw met elkaar samen. Samen optrekken is essentieel. De positie van de teler verbeteren en ondervoeding bestrijden is een taak van veel partijen.  Rijk Zwaan ondersteunt WorldVeg financieel en waar nodig stellen wij onze kennis en ervaring beschikbaar. Daar staat tegenover dat wij genetisch materiaal in de genenbank van WorldVeg kunnen gebruiken voor het ontwikkelen van nieuwe rassen. Zo creëren we een win-win situatie.”

Samen met WorldVeg en andere organisaties werkt Rijk Zwaan aan een gezonde, duurzame toekomst voor iedereen. Voor telers en voor consumenten. Dat doen we onder het motto ‘Sharing a healthy future.’