Het verhaal van Jair

‘Biodiversiteit nodig om vragen van de toekomst te helpen beantwoorden’

culiacan biodiversity

Het onderwerp staat hoog op de agenda van politici en beleidsmakers. In Nederland en in de rest van de wereld: behoud van de biodiversiteit. Jair Haanstra, Breeding Manager Lettuce, is hier binnen Rijk Zwaan bij betrokken.

Biodiversiteit onder druk

De biodiversiteit neemt in rap tempo af. “De mens rukt op, het klimaat verandert, oerwouden worden gekapt, landbouw wordt grootschaliger. Door al die factoren staat de biodiversiteit onder druk. Dat is een probleem, nu, en vooral ook op de langere termijn. We hebben biodiversiteit nodig om vragen van de toekomst te helpen beantwoorden.”

Vragen van de toekomst

“In wild materiaal zitten genen die ons kunnen helpen oplossingen te vinden voor nieuwe ziekteverwekkers. En voor problemen als verzilting en droogte. We weten niet in welke genetische bron welke oplossing zit. Daarom leggen we genenbanken aan, ofwel grote verzamelingen groentezaden. Een zaadmonster waar we nu nog niets aan hebben, kan over twintig jaar erg belangrijk zijn.”

Verzamelen voor nu en later

Rijk Zwaan organiseert en financiert verzamelmissies om nieuw genetisch materiaal op te sporen en te verzamelen. “We verzamelen, documenteren en vermeerderen het materiaal. Dat doen we zoveel mogelijk in samenwerking met overheden. Tegelijk laten we zien hoe het materiaal in stand gehouden kan worden. Op die manier hebben alle partijen er baat bij.”

Open toegang

“Bij Rijk Zwaan vinden we het belangrijk dat materiaal in genenbanken voor iedereen toegankelijk moet zijn, vandaar de samenwerking met overheden. Om toegang tot geoctrooieerd materiaal te faciliteren, zijn we mede-initiatiefnemer van het International Licensing Platform Vegetable. De leden van dat platform geven elkaar tegen een redelijke vergoeding toegang tot geoctrooieerd materiaal. Biodiversiteit is immers van ons allemaal. We moeten ervoor zorgen dat dat zo blijft.”

Net als Jair vindt Rijk Zwaan behoud van biodiversiteit belangrijk. Daarom organiseren we verzamelmissies om genetisch materiaal veilig te stellen en werken we samen met genenbanken over de hele wereld. Zo delen we een gezonde toekomst met volgende generaties.