Nederlands

Verbetering van teeltresultaten

Teeltadvies

De keuze van een ras is maatwerk. Deze hangt af van de specifieke teeltomstandigheden bij een teler, de wensen van zijn afnemer én actuele marktontwikkelingen. 

Onze vertegenwoordigers zullen een ras niet adviseren als ze er zelf niet van overtuigd zijn dat dit de beste keuze is voor de afnemer. We vinden het belangrijk dat onze rassen vervolgens optimaal tot hun recht komen. Daarom besteden we veel aandacht aan kennisoverdracht. Kennis die we opdoen kunnen we weer gebruiken voor onze veredeling. 

Train the trainer

Met name in ontwikkelingslanden hebben telers vaak nog een grote kennisachterstand. Samen met veelal lokale partners kiezen we hier vaak voor het ‘train the trainer’ principe. Via projecten als SEVIA, verspreidt de kennis van ambitieuze voorlopers zich op lokaal niveau als een olievlek. 

Wat kunt u concreet van ons verwachten?

  • Bedrijfsbezoeken en teeltadvies op maat 
  • Persoonlijke rondleidingen over onze wereldwijde demolocaties
  • Betrouwbare proefgegevens van (nieuwe) rassen
  • Methoden en technieken om kennis en ervaringen uit te wisselen

 

Het verhaal van Eduardo

'Streven naar duurzame oplossingen'

Bekijk de film