CP-EN | Media | Hero-L | Comittee for Development Cooperation

Ontwikkelingsprojecten

Door levering van hoogwaardige zaden, kennisoverdracht en intensieve begeleiding willen we telers in laag- en middeninkomenslanden helpen zichzelf en hun bedrijf te ontwikkelen, hun inkomenspositie te verbeteren en de groenteconsumptie te stimuleren. Dat doen we op twee manieren: via publiek-private samenwerkingsverbanden en via onze Commissie Ontwikkelingssamenwerking.

Commissie Ontwikkelings samenwerking

De Commissie Ontwikkelingssamenwerking van Rijk Zwaan zet zich in voor ontwikkelingswerk, waarbij overdracht van onze kennis op het gebied van groenteteelt centraal staat. Samen met lokale organisaties geven we technisch advies en ondersteuning aan boeren en tuinders in ontwikkelingslanden. Ook hier is ons doel groenteconsumptie in gezinnen en dorpen te stimuleren en de inkomenspositie van boeren te helpen verbeteren.Op dit moment lopen er projecten in Peru, Guatemala, Haiti, Gambia en Tanzania. In Guatemala steunen we een tuinbouwschool. Regelmatig delen collega’s daar hun kennis. Verder helpen we er telers met het vinden van een microkrediet. 

Bent u geïnteresseerd in de ontwikkelingsprojecten en initiatieven die wij ondersteunen? Bekijk ons nieuwste magazine en bekijk de video's voor persoonlijke verhalen.

Publiek-private samenwerking

De toekomst van landbouw en voedselproductie is een gedeelde verantwoordelijkheid. Als groenteveredelingsbedrijf brengen we niet alleen nieuwe en innovatieve groenterassen op de markt, maar erkennen we ook onze verantwoordelijkheid om bij te dragen aan duurzame voedselsystemen wereldwijd. Daarom blijven we in gesprek met lokale telers en andere partners in de voedselketen.

Rijk Zwaan is daarom als kennispartner betrokken bij verschillende publiek-private samenwerkingen (PPS). In Ivoorkust werken we bijvoorbeeld samen met partners en lokale organisaties om studenten en jonge groentetelers op te leiden. Het HortIvoire-project biedt hen betere inputs en duurzame agronomische praktijken om hun opbrengst, inkomen en economische positie te vergroten. Het stimuleert ook de beschikbaarheid van lokale verse producten en groenteconsumptie. Andere voorbeelden komen onder andere uit Benin en Senegal.

Boosting vegetable consumption Peru

Verhogen groente consumptie in
Peru

De stichting Aprodes stimuleert arme families in Peru om zelf groente te gaan verbouwen. Dit doet Aprodes door het geven van training over verschillende (nieuwe) teeltmethoden en door het delen van praktische teeltkennis aan de lokale bevolking. Ook wordt er voorlichting gegeven over gezonde voeding. De Commissie Ontwikkelingssamenwerking van Rijk Zwaan biedt sinds 2005 groentezaden en deelt teeltkennis.
Fresh vegetables at high altitude

Verse groenten op
grote hoogte

De stichting Kusimayo biedt hulp aan de lokale bevolking in een van de armste regio’s in Peru. Dit doet men door het bouwen van verwarmde woningen en het opzetten van kleinschalige groentekasjes. Ook wordt er kennis over gezonde voeding en hygiëne gedeeld. Sinds 2017 ondersteunt Rijk Zwaan Kusimayo.
Horticultural knowledge centre

Tuinbouw kenniscentrum in
Guatemala

Utz Samaj, een programma van FUDI, heeft als doel om kleinschalige ondernemers en vooral ook jongeren te stimuleren om op een professionele manier groenten te telen. Rijk Zwaan steunt Utz Samaj al ruim 15 jaar. De COS levert de zaden voor de kassen bij de school en medewerkers uit Guatemala geven er les.