Nederlands

05 nov 2015

Omzet vergroot door internationale groei

Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel heeft in het boekjaar 2014/2015 een netto omzet gerealiseerd van 340 miljoen euro, dit is 9% hoger dan vorig boekjaar. De groei van Rijk Zwaan vond plaats in nagenoeg alle gewassen en bijna alle landen waar ze actief is.

Behoefte aan hoogwaardige groentezaden neemt toe

De wereldwijde omzetgroei werd mede veroorzaakt doordat de behoefte aan hoogwaardige groentezaden toeneemt. Rijk Zwaan ontwikkelt rassen voor 25 verschillende groentegewassen en verkoopt hiervan de zaden in meer dan 100 landen. Het bedrijfsresultaat over het boekjaar 2014/2015 steeg licht, met 3% ten opzichte van het voorgaande jaar. De hogere nettowinst is vrijwel geheel veroorzaakt door positieve koersresultaten.


Investeringen 

Als zelfstandig familiebedrijf heeft Rijk Zwaan een duidelijke langetermijnvisie. Het grootste deel van de winst wordt weer in de onderneming geïnvesteerd. In boekjaar 2014/2015 werd voor 110 miljoen geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling; bijna 30% van de omzet. Het merendeel hiervan werd in Nederland geïnvesteerd. Nederland wordt beschouwd als een uitstekende vestigingsplaats dankzij de politieke stabiliteit, de goede infrastructuur, het hoge opleidingsniveau en het stimuleringsbeleid van de overheid. Per 1 januari 2015 werd in Zuid-Afrika een nieuw dochterbedrijf opgericht, waarmee het totaal aantal buitenlandse dochterbedrijven op 32 komt. Verder werden 124 nieuwe collega’s aangenomen waarvan 60 in Nederland. Zij kregen allemaal direct een vast contract, waarmee Rijk Zwaan bewust blijft kiezen voor duurzaam werkgeverschap.


Goede verwachtingen 

Rijk Zwaan verwacht ook in de toekomst te kunnen blijven groeien, mede door de wereldwijde bevolkingstoename. Naast de ontwikkeling van rassen die aansluiten bij verschillende klimaatzones en lokale consumentenvoorkeuren, besteedt het bedrijf ook veel aandacht aan de overdracht van kennis. Hiermee wil Rijk Zwaan bijdragen aan de ontwikkeling van de tuinbouw en een verhoging van de wereldwijde groenteconsumptie.

Investeringsplannen zijn er in de komende jaren onder meer gericht op de uitbreiding van de R&D faciliteiten in Nederland en de productiecapaciteit in Mexico en Tanzania.