Nederlands

Lokale betrokkenheid

Maatschappelijk betrokken zijn vinden we belangrijk. In veel landen waar we gevestigd zijn, dragen we daarom bij aan de gemeenschap. Elke vestiging kan haar eigen keuzes maken. Impliciet maken onze bijdragen anderen bewust hoe groenten kunnen bijdragen aan een gezond dieet. We sponsoren met geld, maar ook met gezonde (snack)groenten of zaden. Daarnaast ondersteunen we initiatieven die belangrijk zijn voor de tuinbouw of de zadensector.

Sportactiviteiten

Omdat we graag een gezonde levensstijl als basis voor een gezonde toekomst propageren, kiezen we vaak voor sponsoring van sportevenementen. In Nederland ligt onze focus bij lokaal, jongeren en breedtesport. Ook onze buitenlandse dochters kiezen vaak lokale sportevenementen voor kinderen of de hele familie voor sponsoring.

'De zwem4daagse'

Het verhaal van Petra

Lees haar verhaal

Schoolkinderen

Schoolkinderen krijgen via Rijk Zwaan kennis over gezonde groente, hoe je ze teelt en hoe je ze lekker klaarmaakt. Collega’s vertellen bijvoorbeeld in de klas van hun kind over groenten. In Hongarije krijgen schoolkinderen biologieles bij Rijk Zwaan. Wereldwijd organiseren we kooklessen voor kinderen via ons consumentenplatform Love my Salad.  Ook zijn we lid van het Voedseleducatie Platform waarin we samen met overheid, bedrijfsleven, wetenschap, onderwijs en maatschappelijke organisaties samenwerken aan objectieve educatie over voedsel en voeding voor kinderen. 

Elk jaar krijgen alle basisscholen in Nederland de gelegenheid om een pakket zaden van Rijk Zwaan te bestellen voor hun schooltuin. Veel van onze dochters geven zaden aan lokale gemeenschappelijke tuinen of schooltuinen.

zadenpakket voor basisscholen 2020

Voedselbanken

Aan plaatselijke voedselbanken of andere organisaties die voedsel uitdelen aan gezinnen met een laag inkomen geven we groenten uit onze proeven en demonstraties. In Mexico gaan onze groenten bijvoorbeeld naar een organisatie die gezonde schoolmaaltijden verzorgt.  

Eigen inbreng

Bij sponsoractiviteiten laten we ons graag leiden door onze medewerkers. Wij ondersteunen initiatieven waar zij zich hard voor maken.