De stichting Aprodes

Verhogen groenteconsumptie in Peru

De stichting Aprodes stimuleert arme families in Peru om zelf groente te gaan verbouwen. Dit doet Aprodes door het geven van training over verschillende (nieuwe) teeltmethoden en door het delen van praktische teeltkennis aan de lokale bevolking. Ook wordt er voorlichting gegeven over gezonde voeding. De Commissie Ontwikkelingssamenwerking van Rijk Zwaan biedt sinds 2005 groentezaden en deelt teeltkennis.

Commissie Ontwikkelingssamenwerking

De Commissie Ontwikkelingssamenwerking van Rijk Zwaan zet zich in voor ontwikkelingswerk, waarbij overdracht van onze kennis op het gebied van groenteteelt centraal staat. Samen met lokale organisaties geven we technisch advies en ondersteuning aan boeren en tuinders in ontwikkelingslanden. Ook hier is ons doel groenteconsumptie in gezinnen en dorpen te stimuleren en de inkomenspositie van boeren te helpen verbeteren.

Wil je meer weten? Neem een kijkje op: www.rijkzwaan.com/nl/mvo/ontwikkelingsprojecten