Het verhaal van Richard

‘Synergie bij de toepassing van onderzoek’

Richard Michelmore studeerde biologie in Cambridge, waar hij zich bewust specialiseerde in planten. Vergeleken met andere vakgebieden is fundamenteel onderzoek aan planten makkelijker om te buigen richting toegepast onderzoek. In de wereld van genetica kan hij zich uitleven met zowel theoretische als de praktische vraagstukken.

Technologische revolutie

Richard is momenteel directeur van het UC Davis Genome Center in Californië, USA. Tijdens zijn carrière ontstond een technologische revolutie en daarvan is het eind nog niet in zicht. De uitdaging is hoe alle data die beschikbaar komen te analyseren. En hoe ze zo te benutten dat de maatschappij er de vruchten van plukt.

Waar Richard het meest plezier aan beleeft, is waardevolle kennis delen met studenten – die de toekomst in handen hebben – of met de industrie –die de informatie kan vertalen in praktische oplossingen voor telers.

Partners

Richard houdt zich onder meer veel bezig met sla. In dit gewas verloopt de kennisuitwisseling en de vertaling in toepassing van die kennis snel. De interactie tussen universiteiten, telers en veredelingsbedrijven werkt goed. Ze beschouwen elkaar als partners, ieder met zijn eigen kwaliteiten en capaciteiten. Ze ervaren het als beloning als hun eigen werk bijdraagt aan het gemeenschappelijke doel om rassen te verbeteren. Bijvoorbeeld wanneer een ziekteresistentie er toe leidt dat een gewas met minder gewasbeschermingsmiddelen toe kan.

Langetermijnbenadering

In deze tijd met snelle veranderingen kan Richard de toekomst van veredeling moeilijk voorspellen. Van één ding is hij overtuigd: zijn opvolgers in het wetenschappelijk onderzoek zullen ook hechte relaties onderhouden met ondernemingen als Rijk Zwaan. En die relaties zullen, net als nu, gebaseerd zijn op vertrouwen, wederzijds begrip en een langetermijnbenadering.

Synergievoordelen vergroten de efficiëntie van zowel de onderzoekswereld als de veredelingssector. Zo kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan de stabiliteit van de wereldvoedselvoorziening.

Richard Michelmore houdt ervan complexe problemen op te lossen, samen met partners en met gebruik van synergievoordelen. Rijk Zwaan deelt dit genoegen. Samen met Richard werken we aan een gezonde toekomst.