Het verhaal van Peter en Heleen

Schoon, efficiënt en duurzaam: groenteteelt is wereldwijd in ontwikkeling

Groente produceren gebeurt steeds schoner, efficiënter en duurzamer. Rijk Zwaan ondersteunt innovatieve productiemethoden met uitgebreide teeltkennis en sterke, ziekteresistente rassen.

Groeiende vraag

Wereldwijd groeit de vraag naar gezonde, schone en lekkere groenten. Die groenten worden steeds vaker lokaal geproduceerd. Nieuwe, geavanceerde methoden zorgen ervoor dat de teelt ervan efficiënt en duurzaam is.

Voedselveilige teelt

Hydroponics is een voorbeeld van zo’n innovatieve teeltwijze. Peter Sonneveld is sinds mei 2018 marktspecialist op dit gebied bij Rijk Zwaan. Hij vertelt dat in de hele wereld deze manier van telen in opkomst is, vooral voor bladgewassen.“Nutrient Film Technique (NFT) en Deep Water Culture (DWC) zien we in veel varianten, van lowtech tot hightech. Die laatste is grotendeels geautomatiseerd en vindt vooral in kassen plaats in Noordwest-Europa, Oost-Europa, Rusland en Noord-Amerika. Het is een bijzonder voedselveilige teelt. Met maximaal hergebruik van water en meststoffen, zonder of met minimale chemie. Uiterst duurzaam.”

Kennis en rassen

Verschillende Rijk Zwaan-collega’s hebben expertise van deze teelt, legt Sonneveld uit. “Die delen wij graag met telers en andere ketenpartners. Verder bieden we sterke rassen aan. We hebben verschillende slatypen en -concepten die passen binnen hydrocultuur: Crystal lettuce, Salatrio en Salanova. Meer dan vijftig van onze rassen zijn geschikt voor deze teelt. De nieuwste ontwikkeling is dat wij slarassen voor hydroponics ontwikkelen die telers als ‘teens’ kunnen oogsten: het stadium tussen babyleaf en volwassen krop. Eén van de grote voordelen is dat snijderijen dan minder afval hebben en dus een maximale opbrengst halen.”

Uitgebreide ziekteresistenties

Ook Organic - nog zo’n groeimarkt - sluit goed aan op de zoektocht naar meer duurzame productiemethoden. Volgens Heleen Bos, specialist Organic spelen retailers in op de wens van bewuste consumenten, die chemievrije producten willen kopen. “Zij leggen steeds meer biologische groente in het schap. Graag zelfs. De markt is nog lang niet verzadigd. Bij Rijk Zwaan hebben biologische telers wat te kiezen, want veertig procent van het assortiment is geschikt voor de bioteelt. Dat zijn rassen met uitgebreide ziekte- en plaagresistenties, die makkelijk groeien met organische bemesting. Daarnaast kunnen wij telers begeleiden bij de omschakeling en delen wij graag onze markt- en teeltkennis.” That’s how we share a healthy future.