Het verhaal van Gerjo

‘Samen willen we de afstanden verkleinen’

Gerjo van de Bovenkamp (rechts) is Sales & Technical manager bij Quality Queen. Aangesloten telers en verkoop trekken gezamenlijk op richting de eindklanten: veelal retailers of foodservice providers. Zo kan Quality Queen goed inspelen op de markt.

Kennis overbrengen

“Door onze directe relatie met eindklant, teler en veredelaar kan Quality Queen de marktbehoefte snel signaleren en inspelen op kansen. Barrières worden weggenomen en ketenpartners bij elkaar gebracht. Traditioneel gezien kiest de teler of de eindklant de rassen. Quality Queen brengt liever iedereen bij elkaar om te brainstormen over wat elke partij nodig heeft. Daarmee is de afstand weg en ontstaat er een sterkere keten met een nauwere samenwerking.”

Droge stof gehalte

“Door verschillende marktbehoeftes te signaleren en binnen de keten te bespreken zijn er meerdere mooie ontwikkelingen ontstaan. Zo heeft Rijk Zwaan met Quality Queen, telers en eindklant een zeer positieve bijdrage geleverd aan doorontwikkeling van de ‘kleine kern komkommer’, een komkommer met een hoger drogestofgehalte. Deze kan bijvoorbeeld een belangrijke meerwaarde hebben bij de productie van sandwiches.  Aankomend jaar doet een Quality Queen teler een proef met een grote foodprocessor; de voortgang hiervan wordt door alle ketenpartners strak gemonitord.” 

Knowhow

“Die behoefte om kennis samen te brengen delen we met Rijk Zwaan. Het gaat dit bedrijf niet alleen om het maken van rassen of leveren van zaden. Er is ook visie op het traject erna en er is marketing knowhow. Dat maakt Rijk Zwaan een goede partner om mee samen te werken.”

Klik hier voor contactinformatie en voor meer van onze oplossingen