Nederlands

Smart Robotics

Ontwikkeling van nieuwe rassen versnellen door het toepassen van robotica

Vision en Robotics gaan hand in hand met elkaar. Om een robot de juiste handelingen uit te laten voeren zijn beeldtechnieken, ‘Vision’, nodig. Bij kwaliteitsanalyses kan bijvoorbeeld een robot gebruikt worden om het te analyseren product bij de camera te krijgen.

Door Vision en Robotics te combineren kunnen oplossingen ontwikkeld worden, waarmee zaden automatisch tot planten opgekweekt én geanalyseerd kunnen worden. De grootste uitdaging is daarbij de combinatie van high-tech en natuur samenbrengen.