Nederlands

30 mrt 2022

Situatie Oekraïne

Als Rijk Zwaan kijken we met grote zorg en verdriet naar de afgrijselijke beelden van de oorlog in Oekraïne en de vele slachtoffers als gevolg. De miljoenen vluchtelingen op zoek naar een veilig onderkomen vormen een troosteloos beeld. In ons bedrijf heerst een grote bezorgdheid over de situatie en de veiligheid van onze collega’s, de lokale bevolking en de boeren, tuinders en ketenpartners waarmee we samenwerken. Het raakt ons zeer dat er zoveel leed is.

Bij Rijk Zwaan staan mensen op nummer één. Dit geldt altijd en voor wie dan ook. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne spannen we ons in om onze collega’s te hulp te schieten.

Veilig onderdak, voeding en medische hulp

Ben Tax, directielid bij Rijk Zwaan licht de hulpactie toe: “Onze collega’s in Oekraïne verkeren in verschrikkelijke omstandigheden. We voelen ons nauw met hen verbonden. Daarom bieden we hen, en hun families, de basisbehoeften die ze nodig hebben, zoals een veilig onderdak, voeding en medische hulp. Er is dagelijks contact en we kijken steeds op welke manier we kunnen helpen, passend bij hun persoonlijke situatie en de behoeften die zij hebben.”

Rijk Zwaan heeft ook dochterondernemingen in Duitsland, Hongarije en Polen. Collega’s worden opgevangen op deze locaties en vanuit daar worden hulpgoederen naar de grens gebracht. “De bereidheid om te helpen is enorm”, vertelt Arnold Reijers, Business Manager Central East Europe. “Bij Rijk Zwaan voelen we ons één familie. Ik ben dankbaar dat collega’s uit de regio klaarstaan voor de mensen om hen heen.”

Vanzelfsprekend voorzien we als bedrijf in de basisbehoeften die de Oekraïense collega’s op dit moment nodig hebben. Daarnaast zijn de andere ruim 3600 collega’s uit meer dan 30 landen wereldwijd nauw betrokken bij de situatie en het leed. Via ons noodfonds kunnen zij een donatie voor aanvullende hulp en secundaire levensbehoeften doen. 

Hongersnood voorkomen

Een ononderbroken distributie van zaden is van groot belang voor de wereldvoedselvoorziening, zoals de International Seed Federation ook onderschrijft. Leveranties van goede kwaliteit zaden aan boeren en tuinders, vormen de start van de teelt en de oogst van morgen.

De collega’s in Oekraïne zetten zich dan ook in om de voorziening van groentezaden aan de lokale boeren en tuinders, ondanks de moeilijke situatie, voort te zetten en daardoor de bevolking van Oekraïne te voorzien van voldoende voedsel.

We hopen uiteraard dat de vrede spoedig weerkeert.

Directie Rijk Zwaan

Ben Tax, Kees Reinink en Marco van Leeuwen