Nederlands

Product info

1. Resistentie statement

Definitie van terminologie die de reactie van planten beschrijft op plagen en ziekten voor gebruik door groentezadenbedrijven, zoals aangenomen door de International Seed Federation (mei 2005)

1. Inleiding
Er bestaan verschillende niveaus van specificiteit in interacties tussen planten en ziekten of plagen. Het identificeren van dergelijke specificiteit vereist ingewikkelde analysemethodes. Vaststellen of een plant al of niet is aangetast door een specifieke belager, kan afhangen van de gebruikte analysemethode. Het is belangrijk, in het algemeen, te benadrukken dat de specificiteit van belagers van tijd tot tijd en van plaats tot plaats kan variƫren, afhankelijk is van milieufactoren en dat nieuwe biotypen van plaagveroorzakers of fysio's van pathogenen kunnen ontstaan die resistentie kunnen doorbreken.


2. Definities
  Immuniteit: een plantenras wordt niet aangetast door een specifieke plaag of ziekte. Resistentie: het vermogen van een plantenras om de groei en ontwikkeling van een specifieke plaag of ziekte te beperken alsmede de schade die zij veroorzaakt in vergelijking met vatbare plantenrassen onder vergelijkbare milieuomstandigheden en plaag- of ziektedruk. Deze plantenrassen kunnen echter wel enige ziektesymptomen of schade vertonen onder hoge plaag- of ziektedruk.

Twee niveaus van resistentie worden gedefinieerd:

  Hoge resistentie (HR): plantenrassen beperken de groei en ontwikkeling van een specifieke plaag of ziekte onder normale plaag- of ziektedruk sterk in vergelijking met vatbare rassen. Deze plantenrassen kunnen echter wel enige ziektesymptomen of
schade vertonen onder hoge plaag- of ziektedruk. 

  Intermediaire resistentie (IR): plantenrassen beperken de groei en ontwikkeling van een specifieke plaag of ziekte, maar kunnen meer symptomen vertonen in vergelijking met hoog resistente rassen. Intermediair resistente plantenrassen zullen minder ernstige ziektesymptomen of schade vertonen dan vatbare plantenrassen onder vergelijkbare milieuomstandigheden en/of plaag- of ziektedruk.

  Vatbaar: het onvermogen van plantenrassen om de groei en ontwikkeling van een specifieke plaag of ziekte te beperken.

______________________________________________________________
Rijk Zwaan voegt het volgende ten aanzien van resistentiecodes:

  • Indien in een resistentiecode t.a.v. een bepaald ras wordt verwezen naar bepaalde biotypen of stammen waartegen resistentie wordt geclaimd, dan betekent dit dat geen resistentie wordt geclaimd tegen andere biotypen of stammen van dezelfde plaag of ziekte. 
  • Indien in een resistentiecode niet wordt verwezen naar biotypen of stammen waartegen resistentie wordt geclaimd, dan betekent dit dat resistentie alleen wordt geclaimd tegen bepaalde niet nader gespecificeerde biotypen of stammen.

2. Resistentiecodes

3. Productspecificaties

4. Veilig gebruik ontsmette zaden

Ga naar de pagina voor informatie over veilig gebruik van ontsmette zaden

5. Opslagcondities

Zie de pagina met informatie over bewaaradviezen voor zaden