Nederlands

01 jun 2021

Slarassen van Rijk Zwaan resistent tegen nieuwe valse meeldauw BI:37EU

Valse meeldauw is een belangrijke plantenziekte in sla. Zowel in bedekte als open teelt tast de schimmel de slabladeren aan, waardoor opbrengst verloren gaat. Vorig jaar identificeerde de Europese commissie van de International Bremia Evaluation Board (IBEB-EU) een veelvoorkomende nieuwe variant van valse meeldauw in sla. Deze is op 1 juni 2021 officieel benoemd als fysio Bl:37EU. We kunnen vaststellen dat een groot deel van het huidige Rijk Zwaan assortiment aan slarassen resistent is tegen het nieuwe fysio van valse meeldauw.

Nieuwe officiële fysio

De Europese commissie van de International Bremia Evaluation Board (IBEB-EU) identificeerde op 1 juni 2021 het nieuwe fysio BI:37EU. Deze variant van valse meeldauw (Bremia lactucae, Bl) is de afgelopen jaren aangetroffen in meerdere regio’s in Frankrijk, en recent ook in Spanje, Portugal en Italië. In de zomer en het najaar van 2021 verwacht IBEB-EU een verdere verspreiding van het fysio, al is het op dit moment moeilijk te voorspellen welke regio’s het precies gaat treffen.

Rijk Zwaan resistenties in sla

De ontwikkeling van resistenties tegen valse meeldauw is een van de speerpunten in het slaveredelingsprogramma van groenteveredelingsbedrijf Rijk Zwaan. “Valse meeldauw verandert genetisch voortdurend en er zijn wereldwijd een groot aantal isolaten van de plantenschimmel bekend. In ons veredelingsprogramma werken we continu aan verbetering van raseigenschappen van sla, waaronder resistentie tegen nieuwe varianten van valse meeldauw. We hebben inmiddels vastgesteld dat een groot deel van ons huidig assortiment aan slarassen al resistent is tegen het nieuwe benoemde fysio BI:37EU”, vertelt Johan Schut, Breeding Manager Sla. Onze teeltadviseurs vertellen u graag meer over ons huidig sla-assortiment en resistenties.

Duurzame oplossing

Rijk Zwaan pleit voor een geïntegreerde aanpak van ziektebestrijding, zodat er minder chemische gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn. Resistente rassen zijn hier een belangrijk onderdeel van, maar daarbij worden gewasbeschermingsmiddelen en hygiënemaatregelen geadviseerd om de ontwikkeling van nieuwe valse meeldauwfysio's te helpen voorkomen. Goede hygiënepraktijken, zoals het inwerken van oogstresten en het verwijderen van zieke planten, verminderen de verspreiding van valse meeldauw in sla.

International Bremia Evaluation Board

De International Bremia Evaluation Board (IBEB) is een gezamenlijk initiatief van slaveredelingsbedrijven in de Verenigde Staten, Frankrijk en Nederland, de University of California-Davis, de Nederlandse Naktuinbouw en het Franse National Seed Station (GEVES). IBEB's missie is om nieuwe Bremia lactucae fysio's te identificeren die een significante bedreiging vormen voor de Amerikaanse en Europese sla-markt en dit op gestandaardiseerde wijze te communiceren naar de telers.

De identificatie en nominatie van de fysio gebeurt door regionale IBEB-commissies die specifiek zijn voor elk continent. Zie de website van de International Seed Federation voor meer informatie.

Rijk Zwaan lettuce varieties have resistance against new downy mildew race