Nederlands

30 jun 2017

Rijk Zwaan gaat samenwerken in nieuw R&D consortium

Rijk Zwaan zal haar onderzoeksactiviteiten verder kunnen uitbreiden door deelname aan het Crops of the Future Collaborative. Dit nieuwe publiek-private consortium is bijeen gebracht door de Foundation for Food and Agriculture Research (FFAR, gevestigd in de VS) en focust onder meer op onderzoek naar bladgroenten.

Wetenschappelijke kennis over genen

Naast FFAR en Rijk Zwaan, zijn andere bij de oprichting betrokken partners: Bayer, Biogemma, KWS, FAPESP, Precision PlantSciences en CIMMYT. Door deze toonaangevende bedrijven en onderzoeksinstituten samen te brengen, zal het consortium optimaal gebruik kunnen maken van haar gezamenlijke kennis, competenties en financiële middelen. Hiermee kunnen deelnemers hun wetenschappelijke kennis vergroten over de genen die invloed hebben op eigenschappen die nodig zijn om gewassen aan te passen aan veranderende omstandigheden.

Vanuit het consortium zullen gerichte onderzoeksprojecten worden opgezet aan universiteiten in de VS. Initieel heeft FFAR zich hierbij verbonden aan een investering van 10 miljoen dollar in de activiteiten van het consortium. De deelnemende partners leveren per project zowel een financiële als een ‘in kind’ bijdrage. Naast het onderzoek naar bladgroenten, zal het consortium zich in eerste instantie richten op mais, tarwe en granen.

Krachtenbundeling

Rijk Zwaan is er trots op één van de partners te zijn. “Onze missie is om bij te dragen aan de wereldvoedselvoorziening en de consumptie van groenten te stimuleren. Deelname aan dit Crops of the Future Collaborative en de specifieke aandacht voor bladgroenten kunnen ons hierbij helpen”, zegt Managing Director Kees Reinink. “Krachtenbundeling op gebied van R&D is een belangrijk onderdeel van onze strategie. Gezamenlijk kunnen we de ontwikkeling van verbeterde groenten versnellen.”

Klik hier om meer te lezen over het Crops of the Future Collaborative

Het verhaal van Richard

‘Synergie bij de toepassing van onderzoek’

Lees dit verhaal