Nederlands

23 okt 2018

Rijk Zwaan blijft volop investeren in onderzoek en ontwikkeling

Ondanks een wat lagere omzet en winst in het afgelopen boekjaar, vooral ten gevolge van de sterke euro, blijft Rijk Zwaan volop uitbreiden in personeel en investeren in onderzoek en veredeling van groenten.

De omzet nam met circa 2% af ten opzichte van het vorige boekjaar en kwam uit op € 413 mln., wat in belangrijke mate werd veroorzaakt door de sterke euro ten opzichte van andere valuta waarin gefactureerd wordt.Hierdoor is de winst ook afgenomen en kwam deze uit op € 59 mln. ten opzichte van € 88 mln. in het vorige boekjaar.Gezien de incidentele reden voor daling van de omzet en winst was er geen reden voor het aanpassen van de investeringsplannen. De onderneming richt zich immers op de lange termijn.

Sterke uitbreiding in onderzoek, veredeling en productie

In het afgelopen boekjaar heeft het groenteveredelingsbedrijf Rijk Zwaan € 115 mln. besteed aan onderzoek en ontwikkeling. Daarnaast is circa € 80 mln. geïnvesteerd in onder meer nieuwbouw en uitbreiding van kantoorgebouwen en onderzoeksfaciliteiten.

Het bedrijf behoort tot de top 15 van de in Nederland gevestigde bedrijven die het meest besteden aan onderzoek en ontwikkeling.

Zo werden de laboratoriumfaciliteiten in Fijnaart met 65% uitgebreid. In de hoofdvestiging in De Lier werd 12 ha. grond verworven van 11 eigenaren voor uitbreiding van het kassencomplex in de komende vijf jaar. Hiermee wordt het splinternieuwe Seed Quality Centre, dat circa vijfhonderd meter van het hoofdkantoor is gelegen, verbonden met de bestaande faciliteiten bij het hoofdkantoor, waardoor een grote campus ontstaat.

Ook internationaal wordt aan de weg getimmerd. Er is een nieuw onderzoekscentrum in China gebouwd en de veredelingsfaciliteiten in Spanje en Frankrijk zijn uitgebreid. Ook is er een groot perceel grond in Brazilië voor veredelingsproeven aangekocht en zijn de productiefaciliteiten in Tanzania, Chili en Australië fors uitgebreid.

Mensen vormen de sleutel tot succes                

De primaire bedrijfsdoelstelling van Rijk Zwaan is “haar werknemers een prettige en duurzame baan bieden met goede arbeidsvoorwaarden.” In het afgelopen boekjaar is het aantal werknemers toegenomen tot meer dan 3.000. In de komende vijf jaar wordt een verdere groei met 1.000 medewerkers verwacht.