Nederlands

24 okt 2017

Rijk Zwaan blijft volop innoveren

Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. heeft over het boekjaar 2016/2017 een netto omzet gerealiseerd van 420 miljoen euro. Dit is 8% hoger dan het vorige boekjaar. De groei biedt Rijk Zwaan de mogelijkheid om fors te blijven investeren in onderzoek en ontwikkeling.

Het bedrijfsresultaat over het boekjaar 2016/2017 bedroeg 111 miljoen euro en de nettowinst kwam uit op 88 miljoen euro.  De toegenomen omzet en winst zijn volledig te danken aan de buitenlandse expansie. Het hoge marktaandeel in Nederland bleef stabiel.  In het afgelopen jaar werd meer dan 120 miljoen euro  ge├»nvesteerd in onderzoek en ontwikkeling. De research-activiteiten zijn geconcentreerd in De Lier en Fijnaart. De veredeling van groentegewassen vindt wereldwijd plaats.

Uitbreiding

Rijk Zwaan voert hoogwaardig onderzoek uit, maar ontwikkelt geen genetisch gemodificeerde plantenrassen. In het afgelopen boekjaar is fors ge├»nvesteerd in uitbreiding van onderzoek en veredeling. Zo is bijvoorbeeld een nieuw “Seed Quality Center” in De Lier gebouwd waardoor de capaciteit voor laboratoriumtoetsen is uitgebreid. Hiermee kan  Rijk Zwaan blijven voldoen aan de hoge kwaliteitseisen die in de markt worden gesteld. Alle zaden die over de gehele wereld worden geproduceerd komen terug naar Nederland voor een grondige kwaliteitscontrole voordat zij worden uitgeleverd.  In Fijnaart wordt de laboratoriumcapaciteit verdubbeld om de verwachte groei aan te kunnen.

Nederland als vestigingsland

Rijk Zwaan hecht veel waarde aan Nederland als vestigingsland. Naast het stabiele politieke klimaat en de goede infrastructuur, kent Nederland gunstige stimuleringsmaatregelen voor innovatie. 
Nederland biedt ook het voordeel van relatief goede beschikbaarheid van deskundig en gemotiveerd personeel. De primaire doelstelling van Rijk Zwaan blijft medewerkers een prettige en duurzame baan te bieden. In het boekjaar 2016/2017 werden in Nederland 80 nieuwe medewerkers (fte’s) aangenomen. Wereldwijd bedroeg de personeelstoename 147 fte’s.