Nederlands

26 okt 2016

Rijk Zwaan blijft autonoom groeien

Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel heeft in het boekjaar 2015/2016 een netto omzet gerealiseerd van 388 miljoen euro. Dit is 14% hoger dan vorig boekjaar. Rijk Zwaan blijft kiezen voor een autonome groeistrategie. Daarmee kan het familiebedrijf uit De Lier concurreren met beursgenoteerde multinationals en tegelijk haar medewerkers een prettige en duurzame baan blijven bieden.

Groeiende vraag

De groei van Rijk Zwaan vond plaats in nagenoeg alle gewassen en bijna alle landen waar ze actief is. De omzetstijging is mede het gevolg van de wereldwijd groeiende behoefte aan hoogwaardige groentezaden. Rijk Zwaan ontwikkelt rassen voor 25 verschillende groentegewassen en verkoopt hiervan de zaden in meer dan 100 landen. In Griekenland werd het afgelopen boekjaar een nieuwe dochteronderneming opgericht: Rijk Zwaan Hellas.

Onderzoek en ontwikkeling

Het bedrijfsresultaat over het boekjaar 2015/2016 bedroeg 85 miljoen euro en de nettowinst kwam uit op 72 miljoen euro. In het afgelopen jaar is circa 120 miljoen euro besteed aan onderzoek en ontwikkeling. Dat is circa 30% van de omzet. Een belangrijk deel van deze bestedingen vond plaats in Nederland. 
De grote investeringen in onderzoek en ontwikkeling zijn mede mogelijk dankzij innovatiesubsidies in Nederland, Frankrijk en Spanje en zijn gericht op een snellere ontwikkeling van verbeterde groenterassen. Rijk Zwaan werkt onder meer aan verhoging van productie, verbeterde weerstand tegen ziektes en plagen, een goede verwerkbaarheid en een nog betere smaak. Het bedrijf brengt geen rassen op de markt die tot stand gekomen zijn met genetische modificatie.

129 nieuwe medewerkers

De primaire doelstelling van Rijk Zwaan is medewerkers een prettige en duurzame baan bieden. Na een  grondige selectieprocedure biedt het bedrijf alle medewerkers direct een vast contract aan. In boekjaar 2015/2016 werden 129 nieuwe medewerkers (FTE) aangenomen, waarvan 58 in Nederland. In de komende 5 jaar verwacht Rijk Zwaan ongeveer 1.500 nieuwe medewerkers aan te nemen, waarvan ongeveer 500 in Nederland. 
Rijk Zwaan verwacht dat de vraag naar hoogwaardige groentezaden blijft toenemen, mede door de wereldwijde bevolkingstoename. Om hier op in te spelen en haar marktpositie verder te versterken blijft Rijk Zwaan de komende jaren fors investeren. Het komende boekjaar zal met name worden geĆÆnvesteerd in laboratoria, kantoren, kassen en machines. Voor de komende 5 jaar bedragen de geplande investeringen 250 miljoen euro, waarvan circa 150 miljoen in Nederland.

Uitbreiding in De Lier en Fijnaart

Op 17 oktober werd de eerste paal geslagen van het nieuwe Seed Quality Center in De Lier. Met nieuwe onderzoek- en testfaciliteiten kan het bedrijf ook in de toekomst blijven voldoen aan fytosanitaire en kwalitatieve eisen vanuit de markt. Rond deze tijd wordt ook gestart met de uitbreiding van de R&D locatie in Fijnaart. Hier vindt de komende 2 jaar een uitbreiding plaats van laboratoria, kassen en kantoren, zodat nog sneller en efficiƫnter verbeterde groenterassen op de markt kunnen worden gebracht.