Nederlands

01 jul 2019

Nieuw fysio van valse meeldauw in sla benoemd

Met ingang van 1 juli 2019 heeft de International Bremia Evaluation Board Europe (IBEB-EU) een nieuw fysio van valse meeldauw in sla benoemd: Bl:36EU.

Nieuwe officiële fysio

De nieuwe fysio van valse meeldauw (Bremia lactucae, Bl) is de afgelopen jaren geïdentificeerd. Bl: 36EU werd voor het eerst aangetroffen in Duitsland in 2016 en de laatste jaren is het op meerdere plaatsen in Europa gevonden (Frankrijk, Nederland, Italië, Zwitserland en Scandinavië).

IBEB

De International Bremia Evaluation Board (IBEB) is een gezamenlijk initiatief van slaveredelingsbedrijven in de Verenigde Staten, Frankrijk en Nederland, de University of California-Davis, de Nederlandse Naktuinbouw en het Franse National Seed Station (GEVES). IBEB's missie is om nieuwe fysio's van Bremia lactucae te identificeren die een significante bedreiging vormen voor de Amerikaanse en Europese sla industrie en om het gebruik van gestandaardiseerde namen in de communicatie met telers bevorderen.

De identificatie en nominatie van de fysio gebeurt door regionale IBEB-commissies die specifiek zijn voor elk continent. Zie de ISF website voor meer informatie.

Rijk Zwaan rassen

Het slaprogramma van Rijk Zwaan heeft een breed assortiment van rassen die bestand zijn tegen Bl: 36EU, andere officiële stammen en in veel gevallen ook andere lokale isolaten. Voor de meest recente informatie over de prestaties van rassen en valse meeldauw raden we aan om contact op te nemen met de Rijk Zwaan contactpersoon. 

Rijk Zwaan pleit voor een geïntegreerde aanpak van ziektebestrijding; resistente rassen zijn hier een groot deel van, maar gewasbeschermingsmiddelen en hygiënemaatregelen zijn ook belangrijk om de ontwikkeling van nieuwe valse meeldauwfysio's te helpen voorkomen. Goede hygiënepraktijken, zoals het verwijderen van puin en zieke planten, verminderen de verspreiding van valse meeldauw in gewassen.

Raadpleeg voor meer informatie over Bl: 36EU het officiële persbericht of neem contact op met uw Rijk Zwaan contactpersoon.

 

Download het persbericht van Plantum