Nederlands

23 mrt 2021

De wereldwijde zaadsector zet zich in voor de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties

Zaadbedrijven en brancheverenigingen die verschillende regio's in de wereld vertegenwoordigen, kwamen onlangs samen om een gezamenlijke verklaring te ondertekenen. Ze spraken hun toewijding uit om het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDG's) actief te ondersteunen en om proactief hun uitgebreide en diverse bijdrage aan duurzame voedselsystemen te laten zien. De sector roept ook op tot meer publiek-private samenwerking om de doelen te bereiken. Als groenteveredelingsbedrijf erkent Rijk Zwaan haar rol in de wereldvoedselvoorziening en zijn we toegewijd om bij te dragen aan de SDG's.

De zaadsector erkent de enorme uitdaging voor de land- en tuinbouw om voldoende, veilig en voedzaam voedsel te produceren voor een wereldbevolking die tegen 2050 naar verwachting 10 miljard zal bedragen, te midden van toenemende druk door klimaatverandering en schaarste aan natuurlijke hulpbronnen.

Zaden als startmateriaal

Door middel van de verklaring schetsen de spelers in de zaadsector een gemeenschappelijke reeks principes voor wereldwijde actie ter ondersteuning van een duurzamere land- en tuinbouw. Marco van Leeuwen, algemeen directeur van Rijk Zwaan en vice-president van de International Seed Federation (ISF) zei: “Er is een urgentie voor een betere beschikbaarheid van betaalbaar, veilig en voedingsrijk voedsel, voor alle mensen wereldwijd. Wij zijn van mening dat het transformeren van de voedselsystemen in de wereld inspanningen vereist van alle actoren in de keten. Als zaadsector staan ​​we aan het begin van de voedselketen en met deze verklaring drukken we onze bereidheid en toewijding uit om deel te nemen aan de dialogen om de verwezenlijking van de SDG's actief te ondersteunen.”

International Seed Federation sluit aan bij UN Food Systems Summit

De “Seed Sector Declaration”, ondertekend door zaadbedrijven van elke omvang en geografische vertegenwoordiging en door brancheverenigingen die honderden bedrijven per land vertegenwoordigen, werd gelanceerd als onderdeel van de betrokkenheid van de sector bij de UN Food Systems Summit, gepland voor september 2021 in New York. Lees de volledige verklaring op de website van de International Seed Federation.

Global seed sector commits to United Nations’ Sustainable Development Goals