Nederlands

Ontwikkelingsprojecten

Door levering van hoogwaardige zaden, kennisoverdracht en intensieve begeleiding willen we telers in laag- en middeninkomenslanden helpen zichzelf en hun bedrijf te ontwikkelen, hun inkomenspositie te verbeteren en de groenteconsumptie te stimuleren. Dat doen we op twee manieren: via publiek-private samenwerkingsverbanden en via onze Commissie Ontwikkelingssamenwerking.

Commissie Ontwikkelingssamenwerking

De Commissie Ontwikkelingssamenwerking van Rijk Zwaan zet zich in voor ontwikkelingswerk, waarbij overdracht van onze kennis op het gebied van groenteteelt centraal staat. Samen met lokale organisaties geven we technisch advies en ondersteuning aan boeren en tuinders in ontwikkelingslanden. Ook hier is ons doel groenteconsumptie in gezinnen en dorpen te stimuleren en de inkomenspositie van boeren te helpen verbeteren.

Op dit moment lopen er projecten in Peru, Guatemala, Haiti, Gambia en Tanzania. In Guatemala steunen we een tuinbouwschool. Regelmatig delen collega’s daar hun kennis. Verder helpen we er telers met het vinden van een microkrediet. 

Download COS magazine

Verhogen groenteconsumptie Peru

Stichting Aprodes als voorbeeld

Bekijk de video

Verse groenten op grote hoogte

Kusimayo in Peru

Bekijk de video

Tuinbouwkenniscentrum in Guatemala

FUDI Foundation

Bekijk de video

Publiek-private samenwerking

De toekomst van landbouw en voedselproductie is een gedeelde verantwoordelijkheid. Als groenteveredelingsbedrijf brengen we niet alleen nieuwe en innovatieve groenterassen op de markt, maar erkennen we ook onze verantwoordelijkheid om bij te dragen aan duurzame voedselsystemen wereldwijd. Daarom blijven we in gesprek met lokale telers en andere partners in de voedselketen.

Rijk Zwaan is daarom als kennispartner betrokken bij verschillende publiek-private samenwerkingen (PPS). In Ivoorkust werken we bijvoorbeeld samen met partners en lokale organisaties om studenten en jonge groentetelers op te leiden. Het HortIvoire-project biedt hen betere inputs en duurzame agronomische praktijken om hun opbrengst, inkomen en economische positie te vergroten. Het stimuleert ook de beschikbaarheid van lokale verse producten en groenteconsumptie. Andere voorbeelden komen onder andere uit Benin en Senegal.