Nederlands

Deep learning landscape bij Rijk Zwaan

Voor deep learning worden diverse tools en technieken gebruikt. Er is daarom geen goed antwoord op de vraag welke tool of techniek beter is. In feite kiest elk bedrijf zijn eigen omgeving op basis van onder andere voorkeur, bedrijfsgrootte en beschikbare middelen.

In mijn presentatie leg ik uit welke frameworks, neurale netwerk architecturen, annotatietools, en machine learning en deep learning toepassingen we gebruiken.

Adel vertelt meer over zijn werk: