Nederlands

Code of Conduct

In de Code of Conduct staat beschreven wat we als bedrijf en als collega’s belangrijk vinden in onze omgang met elkaar, met de mensen om ons heen, en met de wereld waarin we leven.

Als groenteveredelingsbedrijf spelen we een belangrijke rol in de wereldvoedselvoorziening. Honderden miljoenen mensen eten dagelijks groenten die voortkomen uit de groentezaden die wij leveren. Die wetenschap legt een grote verantwoordelijkheid op onze schouders. Om door te gaan met waar we goed in zijn: innovatieve groenterassen ontwikkelen met toegevoegde waarde voor telers, ketenpartners en consumenten.

Bedrijfscultuur

Dat doen we op een manier die past bij onze bedrijfscultuur. In 1990 hebben we daarvoor de basis gelegd in het zogenoemde drieluik. De volledige tekst daarvan is opgenomen op de volgende pagina’s. Kernwoorden daarin zijn eerlijkheid, respect en motivatie. Vanuit deze basis willen we het goede doen: voor elkaar, voor en met de mensen om ons heen, en voor de wereld waarin we leven. Onze uitgangspunten gelden wereldwijd.

Ondernemen met oog voor elkaar

Deze gedragscode geeft richting aan ons handelen, voortbordurend op ons drieluik. De gedragscode is geen blauwdruk of handelingsplan dat rechtstreeks toepasbaar is in iedere situatie. Iedere context is uniek. In iedere situatie handelen we integer en zorgvuldig, met oog voor de ander. Dat is de diepste kern van ons motto Sharing a healthy future.

Download de Code of Conduct