Nederlands

Bewaaradvies voor zaden

Richtlijnen voor de bewaring van zaden in ongeopende Rijk Zwaan verpakking tijdens transport en opslag tot aan het zaaimoment.

Bewaarcondities

  • Bewaar de ongeopende verpakking droog bij een constante temperatuur van 15 graden Celsius en 30% relatieve luchtvochtigheid, bij voorkeur in de originele kartonnen doos.
  • Bewaring buiten de range van 5 tot 20 graden Celsius en een relatieve luchtvochtigheid hoger dan 40% heeft negatieve invloed op de kwaliteit van het zaad. Voorkom daarom dat de ongeopende verpakking wordt blootgesteld aan direct zonlicht, regen, hoge temperatuur en hoge luchtvochtigheid.
  • Open de verpakking kort voor het zaaimoment. Na openen van een verpakking is zaad beperkt houdbaar.

Uitzonderingen op bovenstaand advies zijn vermeld op de verpakking.
 

uitleg bewaaradvies voor zaden

Voor informatie in het Engels, ga naar: Information in English