Nederlands

28 okt 2021

Het e-learningprogramma van Rijk Zwaan in India: "Telers helpen om het maximale uit onze groentezaden te halen"

Verstedelijking en een snel groeiende middenklasse zijn twee trends die de druk op de huidige voedselsystemen in de wereld vergroten. Goede kwaliteit groentezaden en op maat gemaakte oplossingen zoals binnenteelt spelen een cruciale rol in de beschikbaarheid van vers groenten en fruit. Satish Kumar en Praneet Sharma van Rijk Zwaan India vertellen hoe ze telers in India technische ondersteuning en teeltadvies bieden.

In veel Aziatische landen zien we drie belangrijke trends met betrekking tot voedselproductie en –consumptie. India is daarop geen uitzondering. De eerste trend is de groeiende wereldbevolking. India zal naar verwachting zelfs een van de landen zijn met de grootste bevolkingsgroei. De andere twee trends zijn de verschuiving naar wonen in stedelijke gebieden en de groei van de middenklasse. Al deze trends verhogen de druk op overheden, sociale infrastructuur en voedselketens, en stimuleren de vraag naar jaarrond beschikbaarheid van verse groenten en fruit.

Voordelen van indoor teelt

Een reactie op deze wereldwijde trends is de overstap naar meer beschermde teeltmethoden. "Veel telers in India schakelen over van buitenteelt naar binnenteelt, en niet alleen vanwege de uitdagende klimatologische omstandigheden voor buitenteelt", licht Praneet toe. Indoor teelt biedt veel voordelen voor telers, legt Satish uit: "Allereerst is binnenteelt duurzamer. Dat komt omdat de ziektedruk lager is in vergelijking met buiten, waardoor er minder chemicaliën nodig zijn en het voor telers gemakkelijker is om volgens de principes van Integrated Pest Management te werken. Een ander belangrijk voordeel is de hogere opbrengst en stabielere productie, plus er is minder verbruik van water en andere grondstoffen.”

E-learning programma

Hoewel het segment groeit, is het concept van binnenteelt nog relatief nieuw voor veel telers in India. In 2020 introduceerde Rijk Zwaan daarom een ​​nieuw e-learningprogramma voor telers om hen te helpen het maximale uit de groentezaden van het bedrijf te halen - te beginnen met komkommers. "Het e-learningprogramma stelt Indiase komkommertelers in staat om hun technische kennis verder te verbeteren, met name over de binnenteelt", vult Praneet aan. De e-learning biedt informatie over de hele teeltcyclus, van zaaien tot oogsten, en omvat video's, artikelen, animaties en webinars.

“Rijk Zwaan deelt al jaren technische kennis over teeltmethoden, maar dat kunnen we nu ook via ons e-learningprogramma. Dit is perfect in grote landen als India, waar de enorme afstanden het voor onze teeltadviseurs onmogelijk maken om regelmatig telers te bezoeken”, vervolgt Satish. Na de succesvolle introductie in India wil het bedrijf nu zijn e-learningprogramma's uitbreiden om ook in andere landen gemakkelijker kennis te delen.

Duurzame voedselsystemen

Naast de telers zelf, stimuleren ook veranderende consumentenvoorkeuren de trend naar binnenteelt. "Consumenten vinden groenten uit binnenteelt er verser uitzien en zijn ook blij met minder residu”, concluderen Satish en Praneet.

Rijk Zwaan zet zich in om de groenteconsumptie te stimuleren en bij te dragen aan voedselzekerheid wereldwijd, niet alleen door innovatieve groenterassen te ontwikkelen als onderdeel van duurzame voedselsystemen, maar ook door nieuwe manieren te introduceren om online met telers in contact te komen.