Nederlands

23 dec 2019

Story over resistentieveredeling: “Door resistente rassen dragen we bij aan een beter milieu”

Genetica zit haar in de genen, zoals ze zelf zegt. Als Breeding Manager Terra zoekt Beatrice samen met haar collega’s dagelijks naar nieuwe oplossingen en mogelijkheden. Dat resulteert in betere gewassen en een duurzamere teelt.

Veredeling van verbeterde rassen

Beatrice is betrokken bij de veredelingsprogramma’s voor enkele vollegrondsgewassen. “Denk aan spinazie, kroot, rucola, andijvie, witlof en knolvenkel.  We ontwikkelen nieuwe, verbeterde rassen. We kruisen planten en selecteren vervolgens op basis van gewenste eigenschappen als smaak, vorm, kleur, opbrengst en robuustheid. Die wensen zijn afkomstig uit de hele keten, van teler tot consument.”

Robuuste gewassen

Robuustheid is een kernwoord in het verhaal van Beatrice. “Weerbare, robuuste gewassen worden steeds belangrijker. De wereld om ons heen verandert, de omstandigheden worden extremer. We zetten volop in op de ontwikkeling van robuustere groentegewassen die zich goed houden onder uiteenlopende omstandigheden, in verschillende klimaatzones. Dit is nodig om de wereld ook in de toekomst van voedsel te kunnen blijven voorzien.”

Resistenties

Resistentie tegen ziekten en plagen is een belangrijk veredelingsdoel bij het ontwikkelen van rassen. “Door rassen te maken die tijdens de teelt minder gewasbeschermingsmiddelen nodig hebben, dragen we direct bij aan een beter milieu. Dat effect is het grootst bij gewassen die lang op het veld staan, bijvoorbeeld prei. Al die tijd staat de plant bloot aan schadelijke invloeden, zoals ziekten, schimmels en insecten.  Als we dan resistente rassen kunnen ontwikkelen, boeken we de grootste winst. Voor de teler, want die hoeft minder kosten te maken en heeft een hogere oogstzekerheid. En voor de samenleving als geheel, want met die rassen sparen we het milieu.”

Samen sterk

“Ons werk wordt steeds specialistischer. Om tot het gewenste resultaat te komen, brengen we verschillende expertises samen en werken we nauw samen met bijvoorbeeld onderzoeksinstituten. We hebben immers een gedeelde verantwoordelijkheid en een gedeeld belang: een duurzame voedselvoorziening voor de wereld van de toekomst.”

Samen met Beatrice werkt Rijk Zwaan voortdurend aan de ontwikkeling van nieuwe rassen op basis van veranderende wensen, behoeften en omstandigheden. We richten ons onder meer op resistente rassen, waardoor minder gewasbeschermingsmiddelen gebruikt hoeven te worden. Zo dragen we bij aan een beter en schoner milieu. www.rijkzwaan.com/nl/mvo