Nederlands

18 feb 2021

Schoon drinkwater voor door orkaan getroffen families in Guatemala

Eind 2020 troffen twee orkanen Guatemala. Door de hevige regenval stroomden veel gebieden over. Waterleidingen en waterreservoirs zijn hierdoor in sommige gevallen verwoest en gebieden zijn slecht bereikbaar. Gezondheidsautoriteiten maken zich vooral zorgen om jonge kinderen. Er is weinig schoon drinkwater en dit vergroot de kans op infectieziekten en diarree.

Donatie ecofilters

Om de getroffen mensen te helpen, doneerde Rijk Zwaan Guatemala in januari daarom 300 ecofilters. Hiermee kan water gefilterd worden, zodat het geschikt is als drinkwater. Edgar Gramajo, directielid Rijk Zwaan Guatemala, en Diana López, CSR-coordinator Guatemala, waren er bij. "We zijn erg blij dat we kunnen bijdragen met Ecofilters waarmee getroffen gezinnen toegang hebben tot veilig drinkwater”, vertelt Edgar Gramajo.

Dringende behoefte 

De ecofilters gingen naar Nebaj, een gemeente in het departement Quiché op 245 kilometer ten westen van Guatemala-Stad. Daar leeft meer dan 70% van de bevolking in armoede en extreme armoede. Voor deze actie heeft Rijk Zwaan Guatemala contact met de World Health Organization (WHO), wat hielp om de dringende gezondheidsbehoeften in kaart te brengen.

Clean drinking water for families affected by hurricanes in Guatemala

MVO bij Rijk Zwaan

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een vanzelfsprekend onderdeel van Rijk Zwaan; je zou kunnen zeggen dat het ‘in onze genen zit’. Wij zijn ervan overtuigd dat onze specifieke kennis en technieken rond groentezaden ons in staat stellen bij te dragen aan een gezonde toekomst. Door onze veredelingsactiviteiten te richten op het ontwikkelen van robuustere en weerbaardere rassen met betere resistenties, hogere opbrengsten en een langere houdbaarheid, ondersteunen we een duurzamere en efficiëntere productie en verwerking van groenten. Om de toegankelijkheid en beschikbaarheid van verse voedzame groenten voor mensen over de hele wereld te verbeteren, werken we samen met talloze partners in de voedselketen. In ons dagelijkse werk dragen we bij aan een betere wereld door de dingen die we doen en de manier waarop we met mensen omgaan. Op deze manier geven we betekenis aan onze missie ‘Sharing a healthy future’. Lees meer over onze MVO-initiatieven.