Nederlands

20 mei 2021

‘Samenwerken aan biodiversiteit’

Veredelaars ontwikkelen nieuwe en verbeterde groenterassen. Het kan gaan om groenterassen met resistenties tegen ziektes en plagen, een hogere opbrengst, groenterassen met een verbeterde houdbaarheid of een aantrekkelijkere kleur, vorm of grootte. Om deze eigenschappen in te kruisen, wordt genetisch materiaal gebruikt dat wordt beheerd door genenbanken. Biodiversiteit en in het bijzonder genetische bronnen zijn de basis voor plantenveredeling. Voor gebruik van genetische bronnen voor veredeling gelden bepaalde ‘Access & Benefit’ afspraken. Karin Laugs, werkzaam op de Legal afdeling, vertelt er meer over.

Behoud van genetische diversiteit

De natuur biedt ons een enorme diversiteit aan plantensoorten. Klimaatverandering en andere omstandigheden hebben een effect op de soorten die in het wild in de natuur voorkomen. “Het is belangrijk om zoveel mogelijk genetische diversiteit te behouden, onder meer door deze op te slaan in genenbanken. Wie weet staat er in het wild wel een plantje dat een resistentie bevat tegen een veelvoorkomende plantenziekte”, start Karin haar verhaal.

Opslag in genenbanken

In genenbanken over de hele wereld wordt genetisch materiaal, meestal in de vorm van zaden, opgeslagen. Genenbanken bewaren, vermeerderen en delen het materiaal voor gebruik. Als groenteveredelingsbedrijf werken we samen met diverse genenbanken wereldwijd om zo bij te dragen aan het behoud van de genetische diversiteit. Een dergelijke samenwerking kan bestaan uit het financieren van verzamelmissies die de genenbank in staat stellen om haar collectie uit te breiden en genetische bronnen veilig te stellen voor de toekomst. Ook helpen we genenbanken met het beschrijven, screenen en vermeerderen van genetische bronnen.

Access & Benefit sharing

Er zijn afspraken, vastgelegd in verschillende verdragen, met als doel dat toegang tot en gebruik van genetische diversiteit op een goede en eerlijke manier plaatsvindt. Karin licht toe: “Toegang tot genetisch materiaal en het delen van de voordelen die daaruit voortvloeien is vastgelegd in het Nagoya Protocol. Dit protocol ziet er op toe dat voor toegang tot genetisch materiaal toestemming wordt gevraagd aan het land waar het materiaal gevonden wordt en dat de daaruit voortkomende voordelen met dit land worden gedeeld.”

Ontwikkeling van nieuwe rassen

“Als de toegang en het delen van de voordelen goed geregeld is door de gebruiker, bijvoorbeeld een groenteveredelingsbedrijf als Rijk Zwaan, kan deze het materiaal vervolgens voor onderzoek en veredeling gebruiken en hiermee nieuwe rassen ontwikkelen, welke daarna ook weer de basis kunnen zijn voor verdere veredeling”, besluit Karin.

Kortom, de rijke genetische diversiteit stelt ons als groenteveredelingsbedrijf in staat om innovatieve groenterassen te ontwikkelen en bij te blijven dragen aan de voedselzekerheid.

MVO bij Rijk Zwaan

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een vanzelfsprekend onderdeel van Rijk Zwaan; je zou kunnen zeggen dat het ‘in onze genen zit’. Wij zijn ervan overtuigd dat onze specifieke kennis en technieken rond groentezaden ons in staat stellen bij te dragen aan een gezonde toekomst. Door onze veredelingsactiviteiten te richten op het ontwikkelen van robuustere en weerbaardere rassen met betere resistenties, hogere opbrengsten en een langere houdbaarheid, ondersteunen we een duurzamere en efficiëntere productie en verwerking van groenten. Om de toegankelijkheid en beschikbaarheid van verse voedzame groenten voor mensen over de hele wereld te verbeteren, werken we samen met talloze partners in de voedselketen. In ons dagelijkse werk dragen we bij aan een betere wereld door de dingen die we doen en de manier waarop we met mensen omgaan. Op deze manier geven we betekenis aan onze missie ‘Sharing a healthy future’. Lees meer over onze MVO-initiatieven.